Zwroty i reklamacje

I. ZWROTY

1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot)  zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument przy zakupie przez Internet ma prawo w przeciągu 14 dni odstąpić od umowy. Prawo to dotyczy konsumenta, a więc nie osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą,  która wykorzystała towar do prowadzenia tej dzielności.

2. Zwrotu towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu. Odsyłany towar nie powinien nosić śladów użytkowania.

Towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać z dopiskiem „ZWROT” na adres:

Squash Club / Babolat Polska
ul. Łukasińskiego 110
71-215 Szczecin

3. Koszt przesyłki do Squash Club podczas wykonywania zwrotu ponosi nadawca.

4. Zwroty wysłane za pobraniem, nie będą odbierane.

5. W przypadku całkowitego zwrotu zamówienia zwrot pieniędzy obejmuje wartość odesłanego towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki (znajdującymi się dowodzie sprzedaży). W przypadku częściowego zwrotu przesłana kwota nie będzie uwzględniać kosztów przesyłki.

6. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
* czyli: W przypadku zamówienia rakiety z indywidualnie dobranym naciągiem istnieje możliwość zwrotu, jednak Squash Club naliczy opłaty za:
1) Wybrany naciąg zgodnie z cennikiem na stronie internetowej.
2) Usługę naciągania (45 zł)
3) Wykonanie spersonalizowanej naklejki serwisowej (10 zł)

7. Zwrot środków pieniężnych za zwracany towar zostanie dokonany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta. Zwrot dotyczy kosztów produktu(ów) wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego). Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8. LINK DO FORMULARZA ZWROTU 


II. REKLAMACJE WYSYŁKOWE

1. W przypadku reklamacji produkt należy wysłać na adres: Squash Club / Babolat Polska ul. Łukasińskiego 110 71-215 Szczecin wraz z formularzem reklamacyjnym. Należy podać w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon) oraz dokładny opis usterki reklamowanego produktu. Dodatkowo, z reklamowanym produktem należy przesłać dowód zakupu (potwierdzenie sprzedaży, numer zamówienia). Reklamowany towar należy oczyścić ze wszelkich zabrudzeń.

2. Przesyłki wysłane za pobraniem (z koniecznością dokonania opłaty u kuriera przy odbiorze) nie będą odbierane.

3. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, powinny spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient powinien przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów.

4. W przypadkach uznanych reklamacji gwarantujemy zwrot należności poprzez przelew bankowy na wskazane przez zamawiającego konto.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. LINK DO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO


III. REKLAMACJE ONLINE

1. Wypełnij formularz i prześlij jego skan lub zdjęcie mailowo na adres: info@squashclub.com.pl

2. Jeśli jest problem z uzupełnieniem/przesłaniem skanu formularza, możesz umieścić informację w treści maila w szczególności:

a) powód reklamacji (wskazanie uszkodzenia),
b) data stwierdzenia wady,
c) żądanie reklamacyjne,
d) dowód zakupu (potwierdzenie sprzedaży, numer zamówienia),
e) dane do przelewu zwrotnego w przypadku uwzględnienia reklamacji;

3. Do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia reklamowanego produktu w całości oraz zdjęcie zgłaszanego uszkodzenia.

4. Po wstępnej weryfikacji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia towaru do procesu reklamacyjnego lub prośbę o uzupełnienie dodatkowych informacji.

5. W niektórych przypadkach będzie konieczność dostarczenia produktu do oględzin. Poinformujemy Cię wtedy o konieczności przesłania produktu fizycznie na adres:
Squash Club / Babolat Polska ul. Łukasińskiego 110 71-215 Szczecin

6. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni, a decyzję otrzymasz na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.